Dergi Tasarımı

Dergi Belirli aralıklarla çıkan süreli yayınlara denir. Kategoriler çeşitlidir, bunlardan bazıları, edebiyat, siyaset magazin, kültür, spor, ekonomi, veya daha farklı konularda olabilmektedir.

Derginin içeriği amacına göre değişiklik gösterebilir.. Örn; elektronik ve teknoloji üzerine yazı ve bilgiler paylaşılarak tanıtımı yapılarak okuyucuya aktarılmaya çalışılır.

Dergi baskı fiyatı ise tasarım, sayfa ebatı ve sayfa kağıt gramajı gibi bir çok etkene göre değişiklik gösterebilir. Birçok sektör ve alanda dergi tasarımı yapanlar vardır. Derginin tasarımı ise yapılacak olan sektöre göre farklılık gösterse de, bazı özellikleri sabit kalmaktadır.

Dergi Tasarımında Nelere Dikkat Edilir?

Görsel hiyerarşi , bütünlük, vurgulama denge, orantı ve devamlılık konularından sıkıntısız olmalıdır.

Bütünlük sağlanması çok sayfalı işlerde çok önemlidir, iyi organize edilmeli ve bir kişiliğe sahip olmalı, okuyucunun kolay bir şekilde okuyabilmesi hedeflenmelidir.

Dergiler gazetelerden oldukça fazla sayfalı çalışmalar olduğundan dolayı okuyucuyu sıkmamalı, ve içindekiler sayfasını ilk sayfalarda belirterek kullanıcıya kolaylık sağlanmalıdır. Bu sayfayı hazırlarken de diğer sayfalar ile bütünlüğünü korumaya özen göstermeliyiz.

Dergi tasarımını maliyet açısından etkileyen en önemli konu sayfa sayısı ve ebatının belirlenmesidir. Bu hususları bilmemiz bize maliyet açısından avantaj sağlayacaktır. Bir dergi sayfası 4 ve katı olarak yapılabilmektedir. Örn: 24 Sayfa, 28 sayfa vs..

Derginin dizaynına başlamadan önce mutlaka dikkat etmemiz gerekilenler

Tasarıma başlamadan önce iyice bir hazırlık yapılmalı ve ileriki tüm süreçler planlanmalıdır.

• Derginin ebatı

• Hangi tür kağıt kullanılacağı

• Dergi sayfasının genel yapısı, (kuşaklar, sayfa sayısı, numara, kenar boşlukları vb.) nasıl olacağı

• Sayfalarda kullanılacak başlık türleri

• Ana başlık, üst başlık alt ve ara başlık için hangi font ve hangi puntonun kullanılacağı

• Ana metinlerin kullanılacağı yazı biçimi ve fontu

• Spotların hangi ebat ve nasıl kullanılacağı

• Fotoğrafların nasıl kullanılacağı

• Bloklamaların nasıl ve hangi tarafa yapılacağı

• Zemin renginin olup olmayacağı

• Görselleri nereden temin edileceği ve hangi boyutta kullanılacağı

Bu maddeleri belirlerken en önemli faktör ise derginin hedef kitlesi ve türüdür.

Bir derginin tasarımında dikkat edilmesi gereken
unsurlar

Tasarlanmaya başlayan dergide tüm içeriklerin görsel hiyerarşiye ve okunurluğunun kolay olacağı şekilde yerleştirilmelidir.

• Derginizin hedef kitlesini iyi belirlemeli ve buna yönelik tasarımlar hazırlamalısınız, sayfa tasarımınız ne kadar iyi ve olursa o kadar çok okunması kolaylaşır.

• Sayfa üzerindeki yazı ve kenar boşluklarını önceden mutlaka belirlemeliyiz.

• Dergi tasarımında kullandığımız çizim veya fotoğraflar derginin içeriğini bastıracak şekilde vurgulanmamalıdır.

Dergi Sayfası Tasarımını Oluşturan Elemanlar

•Yazılar

•Sayfa numarası

•Başlıklar

•Vektörel çizimler

•Fotoğraflar

•Tablolar

•Çerçeveler

•Çizgiler

•Renkler

Dergi Mizanpajı Nasıl Yapılmalı

Dergi mizanpajı derken yeni sayfa düzeninin nasıl olacağı söylenmektedir, bunu baştan belirlemeli ve o şablona göre gitmeye özen göstermelisiniz.

Sayfa Mizanpajı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sayfa mizanpajı hazırlanırken yazı karakteri, puntosu, boşlukları, resimlerin nereye konulacağı ve orantılarına dikkat etmek gerekiyor, bunları şöyle sıralayabiliriz;

Planlama: etkili bir tasarım için işe başlamadan tüm planları yapmak gerekmektedir, baskı öncesinden sonrasına kadar yapılacak ve geçilecek tüm işlemleri bilmeli ve ona göre dizaynı yapılmalıdır. Yoksa sorunlar ile karşılaşılabilmektedir.

İmla kuralları: dergi tasarımında imla kurallarına uymalı, önem vermeliyiz.

Görsel hiyerarşi, tasarım içinde vurgulanmak istenen mesaja göre görsel unsurların ölçülmesi anlamına gelir. Kimi tasarımlarda fotoğraf öne çıkarken kimi tasarımda tipografik unsurlar, kimilerinde renk öne çıkabilir. Hatta kimi tasarımlarda beyaz boşluk ön plana çıkabilir.

Orantı ve görsel hiyerarşi: İki ya da daha çok sayıda görsel unsur, tasarım üzerinde birleştirilirken mutlaka bir orantı sorunu ile karşılaşılır. Tasarımcı, görsel unsurların orantısal ilişkilerinde değişken yapılar kurmaya çalışır.

Yazı fontu seçimi: kolay ve rahat okunabilecek fontlar kullanılmalı, küçük yaştan birinin bile rahatça okuyabileceği düşünülerek yazı fontunu belirlemeliyiz.

Harf büyüklüğü (Punto): Punto; harf büyüklüklerinin tanımlandığı genel ölçü birimidir. 1 Punto, 0.376 mm’dir. Harf büyüklüğü hedef kitleye göre değişir; onun için geçerli bir standardı yoktur. Örneğin, 7–12 yaş çocuklar için genelde 14–18 punto kullanılırken yetişkin kitle için genelde dizgilerde 8–12 punto arası kullanılır. Hedef kitleyi belirleyip ona göre punto büyüklüğü seçmeliyiz.

Bloklama: Mizanpajın görsel kalitesi açısından bloklama dikkate alınması gereken bir özelliktir. Bloklama şekilleri; soldan blok, sağdan blok, ortadan bloklama, her iki yana bloklama, rastgele bloklamadır.

Renk seçimi: Yapılan araştırmalar, beyaz kâğıt üzerine siyah yazının en iyi okunabilirlik özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Zemin rengine göre uygun bir yazı puntosu seçildikten sonra yazı rengine karar verilmelidir.

Yazıların et kalınlığı: Basılmış bir yazının gözle algılanabilen kalınlığına et kalınlığı denir. Standart bir et kalınlığı yoktur; her yazı ailesinin farklı et kalınlıkları vardır. Burada dikkat etmemiz gereken, seçilen et kalınlığının okunabilirliği etkilememesi ve baskı yapılacak kâğıda uygun olmasıdır.

Çünkü 3. hamur kâğıda baskı yaptığımızda mürekkep biraz dağılır ve fazla kalınlıkta seçtiğimiz karakter baskıda daha kalın çıkar ama kuşe kâğıda baskı yaptığımızda bu tür bir sorunla karşılaşmayız, bu yüzden baskı yapılacak kâğıdın özelliği seçeceğimiz et kalınlığını etkilemektedir.

Harf veya satır arası boşluklar: Satır aralığı dizgi satırları arasında bulunan düşey uzaklıktır. Genellikle bir satırın tabanından diğer satırın tabanına kadardır ve punto cinsinden ölçülür. Cümle, tek satırsa burada sorun olmaz ama birden çok satır söz konusu ise satırlar birbirine ne çok yakın ne de çok uzak olmalıdır.

Dizgi sistemlerinde satır aralığı genelde harflere verdiğimiz puntonun 1,5 katına yakın olmalıdır, yani 10 puntoluk bir yazının satır aralığı 12–15 punto olmalıdır. Ama bu görecelidir ve hedef kitleye göre değişebilir.

Harf arası, bir harfin yanına ikinci bir harfin yerleşimi sonucu iki harf arasında kalan mesafedir. Bu boşlukların ayarlanması ile okunurluğu düzenlemek mümkündür. Zira birçok dizgi programı bu boşluk düzenini yapabilmektedir.

Satır Uzunluğu: Okunabilirlikte oldukça önemli bir paya sahip olan satır uzunluğunun göz hareketinin devamlılığında payı büyüktür. Satırlar oldukça kısaysa görünüş alanı tam ve doğru olarak değerlendirilemeyeceği için göz, hareketinde kesilme yaşayacaktır.

Satırlar çok uzun ise gözün doğru ve düzgün olarak alttaki satırın başına kayması zor olacaktır. Hatta bu durumda satır atlaması ve geri dönülerek satır tekrarı yapılabilir. Satır uzunluğu ne kısa, ne de uzun olmalıdır; ortalama bir satır 55–60 harften oluşmalıdır.

Bize yazın
Hoşgeldiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by
API ?>